Det personliga helvetets spiral 2013

Release date: Aug 26, 2013
Labels: Art of Propaganda
Guests: Seiya Ogino - Piano (#3)
Ulf Nylin - Vocals (#4, #6)
Tracks:
 • 1. Genom förgängelsens dimmor
  (Through the mists of corruption)
 • 2. De ogudaktigas abyss
  (The abyss of the ungodly)
 • 3. Hädanfärd
  (Departure from this life)
 • 4. I Bulimia Nervosas välde
  (In the kingdom of Bulimia Nervosa)
 • 5. Suicidiums evinnerliga bävan
  (The everlasting awe of suicidium)
 • 6. Moder jords svärtade sköte
  (The blackened womb of Mother Earth)
 • 7. Agnosis

Förlorad 2010

Release date: Mar 20, 2010
Labels: Frostscald Records
Tracks:
 • 1. Förlorad I
  (Lost I)
 • 2. Förlorad II
  (Lost II)
 • 3. Förlorad III
  (Lost III)
Listen on: Spotify


Namnlös och bortglömd 2010

Release date: Mar 20, 2010
Labels: Frostscald Records
Tracks:
 • 1. Den hemlöses klagosång
  (The lament of the homeless)
 • 2. Den sista droppen utav liv
  (The last drop of life)
 • 3. Namnlös och bortglömd
  (Nameless and forgotten)
Listen on: Spotify


Våran tid är förbi 2009

Release date: Apr 1, 2009
Labels: Livsleda Records
Session: K - Drums
Tracks:
 • 1. Den absoluta tomheten
  (The absolute emptiness)
 • 2. Mot dödens slätter
  (Towards the fields of Death)
 • 3. Dessa kedjor, dessa bojor
  (These chains, these shackles)
Listen on: Spotify


Vanära, vanmakt och avsmak 2009

Release date: Mar 16, 2009
Labels: Livsleda Records
Guests: Ulf Nylin - Vocals (#5)
Tracks:
 • 1. Livet faller samman
  (The absolute emptiness)
 • 2. In endless grief
 • 3. Fördärvets mästerverk
  (Corruption's masterpiece)
 • 4. Då glädjen seglar iväg
  (When happines sails away)
 • 5. Vanära, vanmakt och avsmak
  (Disgrace, impuissance and disgust)
 • 6. Medmänsklighet
  (Compassion)
Listen on: Spotify


Då allt upphör 2008

Release date: Nov 30, 2008
Labels: Livsleda Records
Guests: Professor X - Ambience(#1)
Tracks:
 • 1. Ångest
  (Angst)
 • 2. Då allt upphör
  (When everything ceases)
 • 3. Ändlöst
  (Endless)
 • 4. Låt det ske
  (Let it happen)

Online Store

Related

Follow